Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Rozdali sme letáky Staň sa svetovým rodičom!

Naša škola je zapojená do programu Škola priateľská deťom organizovaného UNICEF-om Slovensko. Aby naša škola na konci školského roku dostala ocenenie titul Škola priateľská deťom, treba splniť niekoľko podmienok v 3 hlavných kategóriách: 1. fundraisingová aktivita, 2. vzdelávacie aktivity a 3. vyplnenie evaluačného dotazníka.

Jednou z fundraisingových aktivít bolo distribuovať letáky do poštových schránok s informáciami o programe UNICEF-u Staň sa svetovým rodičom. SVETOVÝ RODIČ nepodporujete jedno konkrétne dieťa, pomáha mnohým deťom, ktoré práve v tej chvíli pomoc potrebujú. Pravidelné mesačné príspevky aj nízkych súm znamenajú pre deti v núdzi veľkú pomoc. Výška mesačného príspevku je individuálna a kedykoľvek ju môžete zmeniť či zrušiť.

V dňoch 4.- 5. 10. 2021 žiaci 6. D a 7. C triedy vo svojich vchodoch a v domoch vo svojom okolí rozdali do poštových schránok 300 letákov, čím pomohli UNICEF-u Slovensko šíriť povedomie o tomto programe. Zároveň sme tak splnili jednu z podmienok programu Škola priateľská deťom. Žiakom, ktorí rozdávali letáky, sa chcem poďakovať za ich ochotu.

koordinátorka projektu D. Vasilová

Rozdali sme letáky Staň sa svetovým rodičom! Rozdali sme letáky Staň sa svetovým rodičom! Rozdali sme letáky Staň sa svetovým rodičom! Rozdali sme letáky Staň sa svetovým rodičom!