Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

UNICEF pomáha už 75 rokov

Naša škola je zapojená do programu Škola priateľská deťom organizovaného UNICEF-om Slovensko. UNICEF alebo Detský fond OSN si 11. decembra 2021 pripomenul 75 rokov od svojho založenia. Už 75 rokov sprevádza po celom svete deti, ktoré sú odkázané na pomoc. V priebehu desaťročí, spolu s partnermi dosiahol UNICEF významný pokrok – v boji proti chorobám, chudobe a ďalším nástrahám v oblasti zdravia a blaha detí. V rámci osláv 75. narodenín UNICEFU vznikla i Pieseň pre UNICEF (https://www.unicef.sk/clanky/571-piesen-pre-unicef/).

Pri tejto príležitosti mi v rámci podmienok plnenia programu Škola priateľská deťom dovoľte spropagovať toto výročie pomocou krátkeho videa (https://www.youtube.com/watch?v=6VBWnXjeSe4) o histórii tejto inštitúcie a jej činnosti. UNICEF Slovensko pripravila množstvo aktivít k výročiu, možno Vás zaujmú e-knihy (e-kniha pre menšie deti: https://www.unicef.sk/clanky/559-unicef-uvadza-e-knizku-pre-deti-arasidy-letia-na-pomoc/ e-kniha pre starších: https://www.unicef.sk/clanky/554-unicef-uvadza-e-knihu-pomoc-chuti-po-arasidoch/), v ktorých sa dozviete veľa zaujímavosti o pomoci UNRRA, ktorá pomáhala v Československu po 2. svetovej vojne, ale i o aktuálnej pomoci deťom po celom svete, jej formách, fungovaní, zásadách či problémoch, ale i ako môže pomôcť každý z nás. Alebo sa môžete s UNICEFOM vydať na Cestu okolo sveta v kuchyni a vyskúšať si recepty z rôznych krajín (https://www.unicef.sk/clanky/563-cesta-okolo-sveta-v-kuchyni-vianocne-dobroty/) či sledovať online konferenciu venovanú výročiu (https://www.unicef.sk/clanky/570-on-line-konferencia-pomoc-chuti-po-arasdoch/).

Do aktivít k výročiu UNICEFU sa zapojili i naši žiaci. Na hodinách etickej výchovy a výtvarnej výchovy si s pani učiteľkou Krátkou rozprávali o činnosti organizácie, pozreli si videá o práci UNICEFU a v rámci propagácie výročia vytvorili plagáty. Do tejto aktivity sa zapojili triedy 8.B, 9.B, 7. B. Niektoré z ich výtvorov boli umiestnené na vynovenú nástenku Školy priateľskej deťom na chodbe na druhom poschodí.

Ak Vás téma UNICEFU a jeho pomoci deťom zaujala, ďalšie informácie o aktivitách UNICEF Slovensko, o možnostiach pomoci, kampaniach či ako sa stať svetovým rodičom, nájdete na https://www.unicef.sk/clanky/

koordinátorka projektu D. Vasilová

UNICEF pomáha už 75 rokov UNICEF pomáha už 75 rokov UNICEF pomáha už 75 rokov UNICEF pomáha už 75 rokov
UNICEF pomáha už 75 rokov UNICEF pomáha už 75 rokov