Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Keď je v triede horúco...

Horúce počasie poslalo von, do krásnych priestorov našej školy, mnohých žiakov. Átrium školy je čarokrásny priestor, o ktorý sa pán školník a jeho pomocníci obetavo celý rok starajú. Ďakujeme.

Keď je v triede horúco Keď je v triede horúco Keď je v triede horúco Keď je v triede horúco Keď je v triede horúco
Keď je v triede horúco Keď je v triede horúco Keď je v triede horúco Keď je v triede horúco