Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Vedecká hračka (6.9. - 9.9.2016)

V dňoch 6. – 9. 9. 2016 bola na našej škole v priestoroch geografickej učebne inštalovaná interaktívna výstava Vedecká hračka. Výstava približuje techniku a niektoré jej pojmy obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe v oblasti Človek a svet práce prostredníctvom vedeckých hračiek vhodných na hranie spojené s poznávaním a učením. Výstavu pripravili členovia banskobytrického združenia Vedecká hračka na čele s Ing. Beatou Puobišovou.
Deti v triede Deti v triede Deti v triede Deti v triede Deti v triede
Deti v triede Deti v triede Deti v triede Deti v triede Deti v triede