Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Vianočná akadémia (20.12.2019)

Je už tradíciou, že posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny sa v našej škole neučíme. Deti sa v triedach lúčia so starým rokom, vymieňajú si darčeky, nakupujú alebo predávajú na vianočných trhoch. No a ôsmaci prezentujú svoje vianočné vystúpenie. Tento rok si tri ôsmacke triedy pripravili tri divadelné hry. Áčkari nás potešili vtipným remakom rozprávkového príbehu O medovníkovej chalúpke, béčkari si pripravili napoly vtipné a napoly poučné vyobrazenie slávenia Vianoc v súčasnosti a tesne po vojne a céčkari zas moderné prevedenie rozprávky Soľ nad zlato. Bolo naozaj úžasné sledovať, akí herci a herečky nám z našich detí vyrástli a ako neskutočne profesionálne sa vedeli zhostiť všetkého, čo so sebou prináša divadelno. Divadelné predstavenie sme zahrali pred všetkými druhostupniarmi, ale pozvali sme aj kamarátov prvostupniarov z tried, kde sú triednymi naše bývalé pani učiteľky, aby aj ony videli, čo z nás medzičasom vyrástlo. Veď na tom mali veľký podiel aj ony a dúfame, že sme ich svojím vystúpením potešili.

Vianočná akademia Vianočná akademia Vianočná akademia Vianočná akademia
Vianočná akademia Vianočná akademia Vianočná akademia Vianočná akademia
Vianočná akademia Vianočná akademia Vianočná akademia Vianočná akademia
Vianočná akademia Vianočná akademia Vianočná akademia Vianočná akademia