Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Vybíjaná mladších žiakov a žiačok (13.11. 2019)

Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov 13.11. 2019 na ZŠ, J. Alexyho vo Zvolene naše družstvo vyhralo pekné 2. miesto.
Družstvo žiakov/ žiačok: (T. Mesárošová, L. Gajdošová, T. Barborášová, R. Bamburová, N. Pernecká, L. Kelement, S. Petka, J. Pohl, P. Józsa, R. Mazurkievič, J. Vozár, Š. Dolinec).

Vybíjaná Vybíjaná Vybíjaná Vybíjaná
Vybíjaná Vybíjaná Vybíjaná Vybíjaná
Vybíjaná