Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Vyhodnotenie čitateľských súťaží na 1.stupni ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen

Daruj knihu čitateľskému kútiku
1. miesto: 1.B  70 kníh
2. miesto: 1.C  56 kníh
3. miesto: 3.A  26 kníh

Čítanie s Máriou Ďuríčkovou
Dorotka Kováčová, 3.B

Čo hovoria slovenskí spisovatelia? – tajnička
1. miesto: Julka Jochimová, 4.A
2. miesto: Matúš Hanzel, 1.C
3. miesto: Zuzka Csudayová, 3.C

Najťažšia kniha
Lenka Mistríková, 3.C

Najľahšia kniha
Jakub Foltán, 1.D