Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Vyhodnotenie súťaže Recyklohry - Starý mobil sem

Výhercom recyklohier srdečne blahoželáme!

3.C - Zuzka Neuwirthovú - tablet pre jedného z najlepších zberačov
3.C - Matúš Hanzel a 2.D - Michaela Havranová - knižka Zberný dvor od B. Jobusa
8.C - Anabela Fekiačová a 6.B Branislav Bambura - balíček od spoločnosti Asekol SK a NO Recyklohry

Ceny budú na školu poslané po 24.1.

Vyhodnotenie recyklohry