Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Výstava húb s interaktívnym vyučovaním

Žiaci 5.A a 5.C triedy sa zúčastnili na interaktívnom vyučovaním na tému Huby v Lesníckom múzeu. Najskôr mali možnosť si prezrieť vzorky húb a dostali cenné informácie o zbere húb od mykológa. Následne sa stali súčasťou interaktívneho vyučovania, kde mali hľadať huby a roztrieďovať ich na jedlé, nejedlé a jedovaté.

žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci