Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Ypsilon - slovina je hra

Dňa 28. mája 2021 sa uskutočnila zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra, Ypsilon - slovina je hra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú a výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

V našej škole sa do súťaže zapojilo 42 žiakov z I.-IX. ročníka. Spomedzi škôl z celého Slovenska a na základe počtu prihlásených žiakov sa naša škola umiestnila na VII. mieste s priemernou percentuálnu úspešnosťou 93,50%. Každý jeden súťažiaci dostal diplom a prekvapenie od organizátora súťaže. Súťažiaci s úspešnosťou 80% a viac, dostali diplom s vyobrazenou zlatou medailou. Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým našim súťažiacim. Tešíme sa na ďalší ročník.

N. Sliacka
koordinátorka súťaže

Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra
Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra
Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra Ypsilon - slovina je hra