Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

„Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh“

Počas dištančného vyučovania sa naši žiaci zapojili aj do výzvy, v ktorej mali spracovať plagát a oboznámiť ním širokú verejnosť o živočíchoch, ktoré čoskoro z našej planéty úplne vymiznú. Žiaci sa zúčastnili tejto úlohy v rámci Dňa Zeme, ktorý sa každoročne koná 22.4. Všetky plagáty sme poslali Stredoslovenskému múzeu v BB, ktorý projekt organizoval. Najkrajší plagát bude po vyhodnotení zverejnený na FB stránke Stredoslovenského múzea BB počas celého roka.

Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh
Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh
Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh
Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh
Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh
Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh