Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Záchrana som ja (23.11. 2018)

Triedy 3.C a 3.D sa zapojili do súťaže Záchrana som ja, a preto ich záchranári z tohto projektu prišli obohatiť a spríjemniť im aspoň dve hodinky z dňa. Pre žiakov mali pripravený bohatý program s množstvom reálnych situácii, pri ktorých je potrebné konať. Spolu so žiakmi si prešli od postupu podávania prvej pomoci, cez riešenie vzniknutej situácie pri autonehode až po návštevu sanitného vozidla. Všetko prebiehalo formou dramatizácie a divadla. Žiaci boli aktívni a priamo účastní pri každej jednej aktivite. Ich zážitok umocňovali maskoti, ktorí boli súčasťou konkrétnych scénok. Zároveň boli stále v napätí a očakávaní, čo sa bude diať. Naozaj chceme veľmi pekne poďakovať ľuďom z tohto projektu, ktorí si na nás našli čas a okrem nezabudnuteľného zážitku venovali deťom aj malé spomienkové darčeky.

Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody
Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody