Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Záložka - projekt na podporu čítania (2019)

V školskom roku 2019/2020 sme sa tradične zapojili do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. 10. ročník bol venovaný téme „List za listom – baví ma čítať. Deti sa inšpirovali hlavnými hrdinami z kníh, ktoré čítajú doma. Autormi tohtoročných záložiek boli žiaci štvrtého a piateho ročníka, ktorí spolu nakreslili 70 záložiek. Záložky boli odoslané partnerskej škole ZŠ a MŠ Studená okres Jindřichův Hradec. Záložky od spolužiakov z Čiech sme si vystavili v priestoroch školy.

záložka