Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Zdravá výživa 20. 10. 2017

Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle. Žiaci 3. A, B, C, 4. A, B, C a 5. A, B, C tried sa zúčastnili prednášky o zdravej výžive. Dozvedeli sa, kde ovocie, zelenina a orechy v potravinovej pyramíde patria a ako často ich majú zaradiť do svojho jedálnička. Žiaci I. stupňa súťažili o najkrajší ovocný a zeleninový tanier.

žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci
žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci
žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci