Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Zimné slávnosti (22.12.2017)

Ako každoročne si žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre žiakov 2. stupňa vianočné vystúpenie. Na vianočnom vystúpení v klubovni vystupovali postupne všetky triedy ôsmeho ročníka. Ich vystúpenia mali spoločnú tému – rozprávka.

Slávnosti Slávnosti Slávnosti Slávnosti
Slávnosti Slávnosti Slávnosti Slávnosti
Slávnosti Slávnosti Slávnosti Slávnosti
Slávnosti Slávnosti Slávnosti Slávnosti
Slávnosti Slávnosti Slávnosti Slávnosti
Slávnosti Slávnosti Slávnosti Slávnosti
Slávnosti Slávnosti Slávnosti Slávnosti
Slávnosti Slávnosti Slávnosti Slávnosti
Slávnosti