Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Zverejňovanie dokumentov - zmluvy

 Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG21_112 zverejnená 23.02.2022
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV zverejnená 10.2.2022
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5 / TV zverejnená 11.2.2022
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4 / TV zverejnená 10.2.2022
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / TV zverejnená 9.2.2022
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 / TV zverejnená 9.2.2022
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 / TV zverejnená 8.2.2022
 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a ... zverejnená 25.1.2022
 Kolektívna zmluva zverejnená 5.1.2022
 Zmluva zdravotný dohľad zverejnená 23.11.2021
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV zverejnená 13.10.2021
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5 / TV zverejnená 6.10.2021
 Zmluva o spolupráci - UMB zverejnená 24.9.2021
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4 / TV zverejnená 23.9.2021
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / TV zverejnená 23.9.2021
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 / TV zverejnená 22.9.2021
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 / TV zverejnená 17.9.2021
 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1120966/2018 zverejnená 3.8.2021
 Zmluva č. 1120966/2021 zverejnená 30.6.2021
 Zmluva o spolupráci - UMB zverejnená 30.6.2021
 Dodatok č. ZK01/VK/09/11/056 zverejnená 8.6.2021
 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2021 zverejnená 7.6.2021
 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe zverejnená 24.5.2021
 Zmluva o spolupráci zverejnená 23.4.2021
 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu - tréneri v škole zverejnená 26.2.2021
 Zmluva o vzájomnej spolupráci zverejnená 26.2.2021
 Zmluva č. 472021SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 zverejnená 3.2.2021
 Kolektívna zmluva zverejnená 5.1.2021
 Dodatok č. 1 k Zmluve č.1120966/2018 zverejnená 22.12.2020
 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 6/2020/e-školy pre budúcnosť zverejnená 22.12.2020
 Dodatok č.5 ku Kolektívnej zmluve 2019 a 2020 zverejnená 29.10.2020
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/ 2020 zverejnená 22.9.2020
 Zmluva o spolupráci č.:42/2020/UMB-PP zverejnená 22.9.2020
 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 427/2020/Zv zverejnená 4.5.2020
 Dodatok k zmluve o obstaraní zájazdu č.1 zverejnená 22.4.2020
 Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci BDS 2018 - 13 zverejnená 17.4.2020
 Dodatok č.4 ku Kolektívnej zmluve 2019 a 2020 zverejnená 16.3.2020
 Zmluva o pedagogickej praxi zverejnená 4.2.2020
 Zmluva o pedagogickej praxi zverejnená 31.1.2020
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zverejnená 22.1.2020
 Zmluva o pedagogickej praxi zverejnená 15.1.2020
 Zmluva o výpožičke - Občianske združenie Rodičia a priatelia 6.ZŠ Zvolen zverejnená 3.1.2020
 Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2019 a 2020 č. 3 zverejnená 20.12.2019
 Darovacia zmluva - Občianske združenie Rodičia a priatelia 6.ZŠ Zvolen zverejnená 20.12.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10 zverejnená 20.12.2019
 Darovacia zmluva - Nadácia Veolia Slovensko zverejnená 17.12.2019
 Zmluva o obstaraní zájazdu zverejnená 11.11.2019
 Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2019 a 2020 č. 2 zverejnená 25.10.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9 / TV zverejnená 7.10.2019
 Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2019 a 2020 č. 1 zverejnená 2.10.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5 / TV zverejnená 27.9.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8 / TV zverejnená 27.9.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7 / TV zverejnená 25.9.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV zverejnená 19.9.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4 / TV zverejnená 19.9.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / TV zverejnená 19.9.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 / TV zverejnená 17.9.2019
 Dodatok k poistnej zmluve - úrazové poistenie žiakov zverejnená 16.9.2019
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 / TV zverejnená 16.9.2019
 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb zverejnená 14.5.2019
 Dodatok č. 1 k zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 3972018 zverejnená 10.5.2019
 Príloha č.5 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW zverejnená 11.3.2019
 Darovacia zmluva Canon MB 2150 zverejnená 26.2.2019
 Darovacia zmluva Canon MF 4340 d zverejnená 26.2.2019
 Darovacia zmluva Canon MFD zverejnená 26.2.2019
 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní ekonomických služieb zverejnená 11.2.2019
 Kolektívna zmluva zverejnená 5.2.2019
 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb zverejnená 5.2.2019
 Zmluva č. D2019012511 zverejnená 5.2.2019
 Zmluva o pedagogickej praxi zverejnená 18.1.2019
 Zmluva o SOÚ BOZP PO zverejnená 14.12.2018
 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. ZPD 6-2-19-025-2018 zverejnená 14.12.2018
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8 / TV zverejnená 26.10.2018
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7 / TV zverejnená 17.10.2018
 Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živica zverejnená 16.10.2018
 Zmluva o odbere stravy č. 14/2018 zverejnená 2.10.2018
 Zmluva o vzájomnej spolupráci BDS 2018-13 zverejnená 2.10.2018
 Kúpna zmluva - RAJO zverejnená 2.10.2018
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV zverejnená 2.10.2018
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5 / TV zverejnená 2.10.2018
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 / Š zverejnená 28.9.2018
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 / TV zverejnená 28.9.2018
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / TV zverejnená 28.9.2018
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4 / TV zverejnená 28.9.2018
 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 1120966/2018 zverejnená 24.9.2018
 Príloha č. 1 ku zmluve o dodávke tepla č. 427/2006/PVT. zverejnená 19.9.2018
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.1 -136997542322 zverejnená 11.9.2018
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.1 -137000815533 zverejnená 11.9.2018
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.1 -136996519061 zverejnená 11.9.2018
 Úrazové poistenie žiakov - Union zverejnená 11.9.2018
 Dodatok č. DBK/18/06/0654 k zmluve o poskytovaní služieb Komensky, s.r.o. zverejnená 28.8.2018
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom zverejnená 20.8.2018
 Zmluva o spracovaní osobných údajov zverejnená 20.8.2018
 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku veľkoodber č. 1120966 zverejnená 25.6.2018
 Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2017 č.2 zverejnená 18.6.2018
 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby zverejnená 25.4.2018
 Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2017 č.1 zverejnená 12.2.2018
 Zmluva SPEAK 2018 zverejnená 29.1.2018
 Zmluva o pedagogickej praxi zverejnená 11.1.2018
 Príloha č. 4 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW zverejnená 10.1.2018
 Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru zverejnená 4.12.2017
 Zmluva Zmluva Eko Alarm zverejnená 4.12.2017
 Zmluva „EDUCATE Slovakia“ zverejnená 4.12.2017
 Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy zverejnená 22.11.2017
 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve zverejnená 22.11.2017
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zverejnená 22.11.2017
 Darovacia zmluva č. 126/17_VO zverejnená 20.11.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11 / TV zverejnená 10.11.2017
 Zmluva o spolupráci - Hodina deťom zverejnená 9.11.2017
 Zmluva o partnerstve č.: 242 zverejnená 9.11.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9 / Š zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8 / TV zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7 / TV zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5 / TV zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4 / TV zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / TV zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 / TV zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 / TV zverejnená 20.10.2017
 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov zverejnená 19.10.2017
 Zmluva SPEAK 2017 zverejnená 6.10.2017


Poistenie žiakov:

 Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy zverejnená 8.9.2017
 Osobitné dojednania pre úrazové poistenie žiakov ku VPP ÚP zverejnená 8.9.2017
 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie zverejnená 8.9.2017
 Úrazové poistenie žiakov - 118 zverejnená 8.9.2017
 Zoznam poistených osôb zverejnená 8.9.2017
 Potvrdenie o zverejnení zmluvy zverejnená 8.9.2017
 Poistná zmluva zverejnená 8.9.2017

 Zmluva - duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP zverejnená 21.8.2017
 Elektroodpad - dopad - zmluva so školami zverejnená 21.8.2017
 Kúpna zmluva - Konvektomat zverejnená 22.5.2017
 Dodatok č. 4 k Zmluve č 1/2006 zverejnená 1.5.2017
 Kolektívna zmluva 2017 zverejnená 6.4.2017
 Darovacia zmluva - notebook zverejnená 22.2.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/TV zverejnená 9.2.2017
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/TV zverejnená 9.2.2017
 Zmluva o pedagogickej praxi zverejnená 24.1.2016
 Zmluva o združenej dodávke elektriny zverejnená 19.12.2016
 Zmluva o pedagogickej praxi zverejnená 19.12.2016
 Zmluva o lyžiarskom výcviku zverejnená 19.12.2016
 Zmluva o dielo 1 zverejnená 29.11.2016
 Zmluva o dielo 2 zverejnená 29.11.2016
 Zmluva Domino CVČ 2016-2017 zverejnená 15.11.2016
 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby zverejnená 15.11.2016
 Zmluva AIESEC zverejnená 7.11.2016
 Darovacia zmluva - stolnotenisový stôl zverejnená 7.11.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 / TV zverejnená 10.10.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 / Š zverejnená 10.10.2016
 Zmluva - úrazové poistenie žiakov zverejnená 22.9.2016
 Darovacia zmluva - mikrovlnka zverejnená 16.9.2016
 Darovacia zmluva - jedáleň zverejnená 16.9.2016
 Zmluva o poskytnutí finančného daru zverejnená 5.8.2016
 Zmluva o dielo - RG Parket zverejnená 27.5.2016
 Darovacia zmluva - notebook zverejnená 27.5.2016
 Zmluva - automat zverejnená 11.4.2016
 Dodatok 2 - Tatra banka zverejnená 22.3.2016
 Kolektívna zmluva 2016 zverejnená 31.1.2016
 Zmluva o vzájomnej spolupráci zverejnená 29.1.2016
 Príloha č. 3 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW zverejnená 29.1.2016
 Zmluva o združenej dodávke elektriny zverejnená 22.12.2015
 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. PV2 02966 2015 zverejnená 22.12.2015
 Zmluva o lyžiarskom výcviku zverejnená 15.12.2015
 Zmluva č. 4 o bezodplatnom prevode majetku štátu zverejnená 15.12.2015
 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu zverejnená 8.12.2015
 Príloha č.3 ku Kolektívnej zmluve zverejnená 2.12.2015
 Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov TV a ŠV zverejnená 19.11.2015
 Darovacia zmluva RZ0001 zverejnená 19.11.2015
 Dodatok k zmluve o spolupráci pri realizácii národného projektu - Polytechnická výchova zverejnený 19.11.2015
 Darovacia zmluva - Vaše zdravie, zverejnená 2.11.2015
 Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (10), zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (9), zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (8), zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (7), zverejnená 20.10.2015
 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme telocvične (7), zverejnená 15.2.2016
 Zmluva o nájme telocvične (6), zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (5), zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (4), zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (3), zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (2), zverejnená 20.10.2015
 Zmluva o nájme telocvične (1), zverejnená 20.10.2015
 Preberací protokol PP6/16/1 zverejnený 13.10.2015
 Preberací protokol PP6/16/2 zverejnený 13.10.2015
 Preberací protokol PP6/16/3 zverejnený 13.10.2015
 Zmluva o poskytovaní služieb logopedickej starostlivosti zverejnená 9.10.2015
 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov zverejnená 30.9.2015
 Zmluva o výpožičke č.01913/2015 zverejnená 24.9.2015
 Zmluva o výpožičke č.01365/2015 zverejnená 24.9.2015
 Zmluva o výpožičke č.01173/2015 zverejnená 24.9.2015
 Zmluva - automat zverejnená 17.9.2015
 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku - Národné športové centrum, zverejnená 17.9.2015
 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických telekomunikačných služieb, zverejnená 2.9.2015
 Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnená 30.6.2015
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní ekonomických služieb, zverejnený 30.6.2015
 Rámcová zmluva Datalan, zverejnená 12.6.2015
 Zmluva o spolupráci pri realizácii NP Podpora polytechnickej výchovy na školách, zverejnená 20.5.2015
 Rámcová kúpna zmluva Happy Trade, zverejnená 30.3.2015
 Rámcová kúpna zmluva Regecentrum, zverejnená 30.3.2015
 Rámcová kúpna zmluva MB TECH, zverejnená 30.3.2015
 Zmluva o dielo - servis výťahov, zverejnená 19.3.2015
 Kolektívna zmluva na rok 2015, zverejnená 16.3.2015
 Rámcová kúpna zmluva Multip, zverejnená 27.2.2015
 Rámcová kúpna zmluva Fax a copy, zverejnená 27.2.2015
 Zmluva o pedagogickej praxi, zverejnená 27.2.2015
 Zmluva o prenájme telocvične, zverejnená 27.2.2015
 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu, zverejnená 9.2.2015
 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Súkromné CVČ Quovadis, zverejnená 9.2.2015
 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Súkromné CVČ, zverejnená 9.2.2015
 Darovacia zmluva - VAŠE ZDRAVIE, zverejnená 19.12.2014
 Zmluva o prenájme odpadových nádob,, zverejnená 2.12.2014
 Darovacia zmluva - Vezopax, zverejnená 24.11.2014
 Dodatok k zmluve o účasti na projekte - MPC, zverejnený 21.11.2014
 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy...", zverejnená 11.11.2014
 Zmluva o prenájme telocvične č.1, zverejnená 28.10.2014
 Zmluva o prenájme telocvične č.2, zverejnená 28.10.2014
 Zmluva o prenájme telocvične č.3, zverejnená 28.10.2014
 Zmluva o prenájme telocvične č.4, zverejnená 28.10.2014
 Zmluva o prenájme telocvične č.5, zverejnená 28.10.2014
 Zmluva o prenájme telocvične č.6, zverejnená 28.10.2014
 Zmluva o prenájme telocvične č.7, zverejnená 28.10.2014
 Darovacia zmluva - DayCom Group, zverejnená 16.10.2014
 Dodatok č.1 v rámci majetkových poistných zmlúv, zverejnený 30.9.2014
 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie, zverejnená 11.9.2014
 Zmluva o úrazovom poistení žiakov, zverejnená 11.9.2014
 Zmluva o výpožičke, zverejnená 4.7.2014
 Dodatok k poistnej zmluve, zverejnený 3.7.2014
 Zmluva o účasti na projekte Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie, zverejnená 19.6.2014
 Zmluva o poskytnutí finančného daru (projekt SME v škole), zverejnená 12.3.2014
 Kolektívna zmluva na rok 2014, zverejnená 10.3.2014
 Dodatok k darovacej zmluve s ŠPÚ, zverejnený 10.3.2014
 Zmluva o pedagogickej praxi, zverejnená 17.2.2014
 Zmluva o prenájme telocvične, zverejnená 10.2.2014
 Zmluva o priebežnej aktualizácii softvéru, zverejnená 10.2.2014
 Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizovaní NP, zverejnená 28.1.2014
 Zmluva o účasti na projekte - MPC, zverejnená 28.1.2014
 Dohoda o platbách za elektrickú energiu, zverejnená 13.1.2014
 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, zverejnená 13.1.2014
 Zmluva o poistení majetku - technika dodaná z ŠPÚ, zverejnená 3.12.2013
 Darovacia zmluva - ŠPÚ, zverejnená 22.11.2013
 Zmluva o cestovnom poistení - projekt Comenius, zverejnená 15.11.2013
 Darovacia zmluva - Nadácia VAŠE ZDRAVIE, zverejnená 14.11.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (10), zverejnená 25.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (9), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (8), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (7), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (6), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (5), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (4), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (3), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (2), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme telocvične (1), zverejnená 23.10.2013
 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (výdajňa stravy), zverejnená 18.9.2013
 Darovacia zmluva RZ, zverejnená 18.9.2013
 Darovacia zmluva - Drevonaexport, zverejnená 16.9.2013
 Darovacia zmluva, zverejnená 16.9.2013
 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu, zverejnená 16.9.2013
 Zmluva o úrazovom poistení žiakov, zverejnená 16.9.2013
 Dodatok k zmluve o poskytovaní komunikačnej služby - Orange, zverejnený 16.9.2013
 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, zverejnená 16.9.2013
 Zmluva o odvoze odpadov, zverejnená 10.9.2013
 Zmluva o pedagogickej praxi, zverejnená 19.8.2013
 Zmluva o dodávke vody, zverejnená 16.8.2013
 Darovacia zmluva, zverejnená 2.7.2013
 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu(NÚCEM), zverejnená 21.6.2013
 Zmluva o poskytnutí finančného daru (projekt SME v škole), zverejnená 26.4.2013
 Darovacia zmluva RZ, zverejnená 7.3.2013
 Kolektívna zmluva na rok 2013, zverejnená 21.2.2013
 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (3), zverejnená 20.2.2013
 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (2), zverejnená 20.2.2013
 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (1), zverejnená 20.2.2013
 Dohoda o platbách za elektrickú energiu, zverejnená 20.2.2013
 Zmluva o dodávke obedov (Špeciálna ZŠ), zverejnená 20.2.2013
 Zmluva o dodávke obedov(Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom), zverejnená 20.2.2013
 Zmluva o dodávke obedov (ZŠ Sv D.Savia), zverejnená 20.2.2013
 Zmluva o poskytnutí finančného daru - Nadácia Petit Academy, zverejnená 15.1.2013
 Dodatok k zmluve o dielo, zverejnený 29.11.2012
 Darovacia zmluva - UIPŠ, zverejnená 6.11.2012
 Dodatok k sociálnemu fondu, zverejnený 6.11.2012
 Dodatok k zmluve - Orange, zverejnený 25.10.2012
 Zmluva o prenájme telocvične (8), zverejnená 25.10.2012
 Zmluva o prenájme telocvične (7), zverejnená 25.10.2012
 Zmluva o prenájme telocvične (6), zverejnená 25.10.2012
 Zmluva o prenájme telocvične (5), zverejnená 25.10.2012
 Zmluva o prenájme telocvične (4), zverejnená 25.10.2012
 Zmluva o prenájme telocvične (3), zverejnená 25.10.2012
 Zmluva o prenájme telocvične (2), zverejnená 25.10.2012
 Zmluva o prenájme telocvične (1), zverejnená 25.10.2012
 Dodatok k zmluve o dodávke tepla zverejnený 15.10.2012
 Zmluva o úrazovom poistení žiakov, zverejnená 12.10.2012
 Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov, zverejnená 1.10.2012
 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu, zverejnená 20.9.2012
 Zmluva o dielo, zverejnená 14.9.2012
 Príloha č.4 ku kolektívnej zmluve, zverejnená 14.9.2012
 Príloha č.3 ku kolektívnej zmluve, zverejnená 14.9.2012
 Kúpna zmluva - GM plus, zverejnená 3.9.2012
 Zmluva o poskytovaní ekonomických služieb, zverejnená 20.6.2012
 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený 31.5.2012
 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený 31.5.2012
 Zmluva o pedagogickej praxi, zverejnená 11.5.2012
 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2 zverejnený 16.4.2012
 Zmluva o využívaní elektronických služieb zverejnená 13.4.2012
 Poistenie výpočtovej techniky zverejnená 4.4.2012
 Poistenie výpočtovej techniky zverejnená 4.4.2012
 Darovacia zmluva č.0946 - ŠPÚ zverejnená 3.4.2012
 Darovacia zmluva č.0947 - ŠPÚ zverejnená 3.4.2012
 Kolektívna zmluva na rok 2012 zverejnená 13.2.2012
 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4 zverejnený 11.1.2012
 Zmluva o zabezpečení servisu, údržby a revízií výťahov zverejnená 11.1.2012
 Zmluva o poskytnutí finančného daru - Nadácia Knihy školám, zverejnená 3.11.2011
 Zmluva o prenájme telocvične (8), zverejnená 26.10.2011
 Zmluva o prenájme telocvične (7), zverejnená 26.10.2011
 Zmluva o prenájme telocvične (6), zverejnená 26.10.2011
 Zmluva o dielo - Ekokanál, zverejnená 14.10.2011, Príloha k Zmluve o dielo
 Zmluva o prenájme telocvične (5), zverejnená 19.9.2011
 Zmluva o prenájme telocvične (4), zverejnená 19.9.2011
 Zmluva o prenájme telocvične (3), zverejnená 19.9.2011
 Zmluva o prenájme telocvične (2), zverejnená 19.9.2011
 Zmluva o prenájme telocvične (1), zverejnená 19.9.2011
 Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov, zverejnená 9.9.2011
 Úrazové poistenie žiakov, zverejnená 9.9.2011
 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, zverejnená 15.7.2011
 Dodatok 3 - Národné lesnícke centrum zverejnený 20.4.2011
 Dodatok 1 - Tatra Banka - DSS, zverejnený 14.3.2011
 Dodatok 1 - Ing - DSS, zverejnený 28.3.2011
 Dodatok 3 - Cheque Dejeuner, zverejnený 25.3.2011
 Dodatok 1 - Cheque Dejeuner, zverejnený 25.3.2011
 Komisionárska zmluva - Cheque Dejeuner, zverejnená 25.3.2011
 Dohoda o zabezpečovaní dovozu obedov, zverejnená 28.1.2011