Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Zvieratkovský deň

Aj takto môže prebiehať vyučovanie. Zážitkové učenie sa prostredníctvom silného zážitku. Ten vniesli do našej triedy zvierací miláčikovia niektorých našich spolužiakov. žiaci 3. C

Zvieratkovský deň Zvieratkovský deň Zvieratkovský deň Zvieratkovský deň Zvieratkovský deň
Zvieratkovský deň Zvieratkovský deň